Zapis webinarium „Rola telemonitoringu pacjentów w cukrzycy i kardiologii”

Polecamy zapis webinarium „Rola telemonitoringu pacjentów w cukrzycy i kardiologii”.Prelegenci:

1. Jarosław Kieszek – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

2. Tomasz Pawlęga – Kierownik Sekcji Innowacji w Departamencie Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia,

3. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

4. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego,

5. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski – Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w I Klinice Kardiologii Katedry Kardiologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Moderator: Aleksandra Kurowska, CoWZdrowiu.pl


Dyskusja będzie dotyczyć:

1. Możliwości telemonitoringu jako przyszłości ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Roli zdalnego monitorowania pacjentów w czasie pandemii (zmniejszenie ryzyka zakażenia COVID-19).

3. Roli zdalnego monitoringu urządzeń wszczepialnych i profilaktyki wtórnej udaru.

4. Roli zdalnego monitorowania pacjentów leczonych za pomocą pompy insulinowej oraz używających systemu CGM (Ciągłe Monitorowanie Glikemii).

5. Korzyści wynikających z takiej formy opieki (redukcja kosztów opieki nad chorymi dzięki ograniczeniu liczby planowych wizyt).

6. Możliwości implementacji prezentowanych rozwiązań do polskiego systemu opieki zdrowotnej.