Webinarium Prokuratorii Generalnej „Zarządzanie sporami i specyfika sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego”

Już we wtorek 2 czerwca o godz. 15:30 odbędzie się webinarium Prokuratorii Generalnej pt. „Zarządzanie sporami i specyfika sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego”. Dyskusję będzie moderował mec. Jakub Pawelec z kancelarii Mazurek i Partnerzy, ekspert Pracodawców RP.

W dyskusji udział wezmą:

 • Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Artur Woźnicki – Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • Piotr Nowak – Radca Prokuratorii, Sekretarz Generalny Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Moderator: mec. Jakub Pawelec – ekspert Pracodawców RP, kancelaria Mazurek i Partnerzy.

 

Agenda:

 • Jak ruszyć z miejsca, aby nie utknąć w sporze na lata? Co musi się wydarzyć, aby podmiot publiczny chciał zakończyć spór w drodze ugody oraz kto i jak może w tym skutecznie pomóc? Co przedsiębiorca musi wiedzieć o specyfice sektora publicznego, aby lepiej zrozumieć jego ograniczenia i umieć je przezwyciężyć w dążeniu do polubownego rozwiązania sporu.
 • Jakie nowe możliwości w polubownym rozwiązywaniu sporów z sektorem publicznym otworzą się po 1 stycznia 2021 roku?
 • Kiedy, dlaczego i w jakim zakresie oferta Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej może być atrakcyjna dla podmiotów sektora prywatnego?
 • W jaki sposób Prokuratoria gwarantuje niezależność oraz bezstronność mediatorów i koncyliatorów Sądu oraz ich wysokie kwalifikacje merytoryczne?
 • Jaka jest wartość dodana Sądu Polubownego przy Prokuratorii dla obu stron sporu?
 • Możliwe pola współpracy. Jak może wyglądać efektywne wsparcie przedsiębiorców w rozwiązywaniu trudnych sporów z sektorem publicznym?
 • Jakie korzyści dla przedsiębiorców wynikają z polubownego rozwiązywania sporów z podmiotami sektora publicznego?
 • Pytania.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom. Udział w spotkaniu będzie możliwy przez:

- przeglądarkę Google Chrome klikając we wskazany link do spotkania,

- bądź pobranie aplikacji Zoom na komputer, a następnie wpisując ID spotkania oraz hasło.

Link do spotkania jest dostępny tutaj.

ID spotkania: 918 0564 6339

Hasło: 841312


Zachęcamy również do pobrania prospektu sądu polubownego.