Zapis webinarium „Praca zdalna 2.0 – rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana?”

Polecamy zapis webinarium „Praca zdalna 2.0 – rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana?”.


Jeszcze rok temu praca zdalna była nowinką tak technologiczną, jak i w pewnym sensie obyczajową. Traktowano ją nieco jako rodzaj benefitu, w najlepszym razie modnej ciekawostki. Dziś postawa ta uległa radykalnej zmianie. Po wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce praca zdalna okazała się dla wielu firm jedynym rozwiązaniem umożliwiającym sprawne funkcjonowanie. Pokazuje to Księga Rekomendacji, opracowana w ramach projektu Pracodawców RP „Praca zdalna 2.0.”, na podstawie największego przeprowadzonego dotychczas w naszym kraju badania na temat pracy zdalnej w warunkach pandemii.


Rekomendacje obejmują następujące obszary:

 • rola i znaczenie pracy zdalnej dla gospodarki, firm oraz pracowników
 • regulacje prawne jako jedna z przyczyn (nie)stosowania pracy zdalnej i wyzwanie na przyszłość
 • praca zdalna: już nie benefit, jeszcze nie codzienność - praktyczny wymiar stosowania w firmach pracy zdalnej
 • zdalne zarządzanie pracownikami
 • zapotrzebowanie na nowe kompetencje IT
 • bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania pracy zdalnej
 • cyberbezpieczeństwo w pracy zdalnej
 • aspekt zdrowotny oraz psychologiczny w kontekście pracy zdalnej
 • ekologiczny aspekt pracy zdalnej


Eksperci:

 • Rafał Baniak - Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP
 • prof. Jerzy Hausner - przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
 • Katarzyna Siemienkiewicz - ekspert Pracodawców RP ds. prawa pracy

Moderator: Marek Oramus - autor podsumowania Księgi Rekomendacji, członek Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej


Agenda:

 • Cele, założenia i znaczenie projektu „Praca zdalna 2.0' - Rafał Baniak
 • Praca zdalna z perspektywy przemian zachodzących na rynku pracy - prof. Jerzy Hausner
 • Rola decydentów w procesie wprowadzania pracy zdalnej do polskiego porządku prawnego - Katarzyna Siemienkiewicz
 • Podsumowanie wyników ekspertyz - Marek Oramus
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania


Webinarium zainaugurowało cykl wydarzeń poświęconych rekomendacjom projektu „Praca zdalna 2.0' . Zapraszamy na kolejne webinaria, szczegóły podamy wkrótce:

 • 17 marca, godz. 12 - Rola kompetencji zarządczych i IT oraz BHP w pracy zdalnej
 • 24 marca, godz. 12 - Zdrowie, ekologia i cyberbezpieczeństwo jako wyzwania dla pracy zdalnej

Księga Rekomendacji projektu „Praca zdalna 2.0” jest dostępna tutaj.

Księgę Rekomendacji poszerzoną o ekspertyzy znajdą Państwo tutaj.