Zapis webinarium „Ochrona członków zarządu i menadżerów”

Polecamy zapis  webinarium „Ochrona członków zarządu i menadżerów”.


Eksperci:

  • Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska – radca prawny w Departamencie Doradztwa Prawnego w Mariański Group.
  • Bartosz Rodak – adwokat i doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Prawnego w Mariański Group.

Zmiany w otoczeniu prawnym biznesu jakie obserwujemy w ostatnim czasie szczególnie uderzają w przedsiębiorców. Corocznie przedsiębiorcy zaskakiwani są nowymi regulacjami. Od stycznia 2021 roku planowane są zmiany w sposobie opodatkowania spółek, a także zmiany w kodeksie spółek handlowych dot. odpowiedzialności członków zarządu. Dodatkowo przedsiębiorcy borykają się z kontrolami urzędów, obecnie zapowiadane są kontrole dofinansowań z tarcz antykryzysowych. Niestety z uwagi na szybkość i chaotyczność wprowadzania nowych regulacji przedsiębiorcy, członkowie zarządu, menadżerowie mogą ponosić odpowiedzialność za działania bądź zaniechania, zarówno cywilnoprawną, jak i karną czy karnoskarbową nie zdając sobie sprawy, że uchybiają swym obowiązkom. Pojawia się pytanie nie czy, ale kiedy narazimy się na odpowiedzialność…


Agenda:

  • Kto ponosi odpowiedzialność za działania firmy?
  • Jakie rodzaje odpowiedzialności nakłada na menadżerów i członków zarządu prawo?
  • Jakie sankcje pojawiają się w praktyce?
  • Kto może chcieć pociągnąć menadżera, czy członka zarządu do odpowiedzialności osobistej?
  • Jakie działania powinien podjąć menadżer, by uniknąć zarzutów?
  • Jakie obszary compliance budzą największe kontrowersje?
  • Jak nie dać się wmanewrować w przestępczość gospodarczą?