Zapis webinarium „Mobbing i dyskryminacja w firmie”

Polecamy zapis webinarium „Mobbing i dyskryminacja w firmie”.Eksperci:

Jacek Wojciechowicz - ekspert firmy doradczej Wojtunik Group


Agenda:

  • Mobbing - konsekwencje dla ofiary i dla firmy
  • Efektywna ochrona przed mobbingiem
  • Dyskryminacja i prześladowanie na tle seksualnym
  • Studium przypadku - działalność komisji antymobbingowej w dużej firmie
  • Pytania i dyskusja