Zapis webinarium ,,Lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa w dobie zerowych stóp procentowych"

Polecamy zapis webinarium ,,Lokowania nadwyżek finansowych przedsiębiorstwa w dobie zerowych stóp procentowych"
Ekspert:

 - Maciej Jankowski – Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych Skarbiec TFI

Moderator:

 - Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP


Zagadnienia:

1. Sytuacja gospodarcza w czasie epidemii i działania Rządu oraz Banku Centralnego.

2. Cele obniżenia stóp procentowych w Polsce.

3. Czy niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej?

4. Czy czeka nas dopłacanie do depozytu bankowego?

5. Alternatywy lokowania nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwie w okresie zerowych lub ujemnych stóp procentowych.

6. Hurtowe obligacje skarbowe, obligacje komunalne i tzw. obligacje „antyCovidowe” szansą na dodatnie stopy zwrotu z kapitału.