Zapis webinarium „Alternatywa do lokat terminowych - usługa zarządzania aktywami"

Polecamy zapis webinarium „Alternatywa do lokat terminowych - usługa zarządzania aktywami'.


Ekspert: Maciej Jankowski, DYREKTOR ZESPOŁU KLIENTÓW PRESTIŻOWYCH SKARBIEC TFI


Agenda:

- Wysokość stóp procentowych w Polsce i ich wpływ na politykę depozytową banków.

- Perspektywy rynku depozytowego w Polsce do końca 2021 roku.

- Alternatywne metody lokowania nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwie.

- Zarządzanie Aktywami – indywidualne podejście do oczekiwań przedsiębiorcy. Bezpieczeństwo i płynność.