Podwieczorek I: Zasiłki z ubezpieczeń społecznych – obowiązki i uprawnienia pracodawców w procesie wypłacania zasiłków

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń 'Podwieczorek z ZUS' organizowanych przez Pracodawców RP we współpracy z ZUS!


KIEDY: 1 lutego 2023 r., godz. 14:00-16:00 

STACJONARNIE: ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa

ONLINE: link do rejestracji


TEMATYKA SPOTKANIA:

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych – obowiązki i uprawnienia pracodawców w procesie wypłacania zasiłków.

PROWADZĄCA: Marlena Likos, Radca prawny, ZUS

AGENDA SPOTKANIA

1) Wstęp - rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

2) Rola płatnika składek w procesie przyznawania i wypłaty zasiłków, w tym dokumentacja zasiłkowa.

3) Uprawnienia i obowiązki płatnika zasiłków

a. Ustalanie prawa do świadczeń zasiłkowych (wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy, okres wyczekiwania a okres zasiłkowy, kiedy prawo do zasiłku jest wyłączone).

b. Ustalanie wysokości świadczeń zasiłkowych i wypłata świadczeń (regulacje i etapy dotyczące ustalenia wysokości świadczenia, sposób i terminy wypłaty świadczeń, przedawnienie prawa do świadczeń).

4) Kontrola ubezpieczonego – zakres działań pracodawcy.

5) Zasady przejęcia wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku problemów finansowych płatnika.


W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań.

Jeśli chcieliby Państwo osobiście wziąć udział w szkoleniu, prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: k.kwiatkowska@pracodawcyrp.pl

Zapraszamy!