Zapis webinaru „Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia"

Polecamy zapis webinaru pt. „Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia”,


Podczas spotkania przedstawiono główne wnioski z dwóch raportów - przygotowanego przez INNOWO pt. „Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia” oraz raportu o sytuacji w Regionie Wyszehradzkim. Przedmiotem dyskusji będą również rozwiązania z obszaru e-zdrowia na przykładzie chorób rzadkich i onkologicznych. 


Eksperci:

 • dr Agnieszka Sznyk, Prezes Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO
 • dr Pavel Hrobon, Partner Zarządzający Advance Healthcare Management Institute w Czechach
 • prof. Vesa Kataja, Dyrektor Medyczny w Kaiku Health
 • prof. Zbigniew Gaciong, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. Marcin Czech, Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Katarzyna Kacperska, Członek Zarządu INFARMA
 • Anna Skoczylas-Ligocka, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
 • Juliusz Krzyżanowski, ekspert Pracodawców RP

Agenda:

 1. Wprowadzenie i podsumowanie raportu INNOWO „Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia” , dr Agnieszka Sznyk
 2. Sytuacja w Regionie Wyszehradzkim, długoterminowe wnioski. dr Pavel Hrobon
 3. E-zdrowie – przykład rozwiązania z zakresu onkologii – optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia. prof. Vesa Kataja
 4. Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych podczas pandemii COVID. Wnioski na przyszłość. prof. Zbigniew Gaciong
 5. Dyskusja:

- Moderator: dr Agnieszka Sznyk

-.Marcin Czech

- prof. Zbigniew Gaciong

- Katarzyna Kacperska

- Anna Skoczylas-Ligocka

- Juliusz Krzyżanowski

Zapis webinaru będzie dostępny na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.