"Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy" | 7 grudnia 2022 r.

Pracodawcy RP partnerem tego wydarzenia.

Sytuacja rynkowa, zwiększająca się inflacja, drożejące i czasem trudno dostępne materiały, rosnące ceny energii i kosztów pracy nie pozwalają spokojnie spać, w szczególności przedsiębiorcom, którzy jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu podpisywali kontrakty wykonawcze w zupełnie innym otoczeniu gospodarczym. Zamiast myśleć o inwestycjach z otrzymanej zapłaty za wykonaną pracę, raczej zastanawiają się jak zminimalizować straty. Z pomocą przychodzi instytucja waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Różni się ona dla umów o zamówienia publiczne i umów zawieranych poza tym reżimem. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego dotyka obecna sytuacja gospodarcza zachęcamy do rejestracji na wydarzenie współorganizowane przez Pracodawcy RP i kancelarię SSW Pragmatic Solutions. Podczas spotkania zostaną poruszone prawne i praktyczne aspekty dochodzenia podwyższonego wynagrodzenia umownego.

W programie wydarzenia, między innymi:

1. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na gruncie umów o zamówienie publiczne.

2. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na gruncie umów zawieranych poza reżimem zamówień publicznych.

3. Waloryzacja sądowa wynagrodzenia wykonawcy.

4. Wymogi proceduralne oraz dowodowe związane z dochodzeniem waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

Zapraszamy już 7 grudnia o godzinie 10:00 na platformę ClickMeeting: https://pracodawcyrp880.clickmeeting.com/waloryzacja-wynagrodzenia-wykonawcy/register

Prowadzący:

Mateusz Fraszka, adwokat, Senior Associate w SSW Pragmatic Solutions, członek zespołu infrastruktury i zamówień publicznych, aktywnie wspierający także zespół rozwiązywania sporów. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, na każdym ich etapie, w tym także przy negocjacjach i rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Michał Bagłaj, adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów kolejowego, IT, energetycznego i infrastrukturalnego. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Ma także rozległe doświadczenie w świadczeniu zastępstwa procesowego przed KIO i sądami powszechnymi, a także w toku kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP.

dr Hubert Wysoczański, adwokat, Partner w SSW Pragmatic Solutions. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, na etapie realizacji projektów, negocjacji umów oraz przy rozwiązywaniu sporów przed sądami oraz w arbitrażu krajowym i międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie budownictwa, infrastruktury, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych, prawa spółek i handlu. Ekspert w obszarze umów o roboty budowlane i Warunków Kontraktowych FIDIC. Jest autorem trzech specjalistycznych książek poświęconych tematyce kontraktów budowlanych, Warunków Kontraktowych FIDIC i inwestycji infrastrukturalnych, stanowiących pierwsze na polskim rynku kompleksowe opracowania dotyczące zagadnień istotnych dla praktyki kontraktowej i sądowej: (1) „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC”, C.H. Beck 2017, (2) „Kontrakty budowlane. Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo”, 2017 oraz (3) „Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC”, 2018, wydane pod patronatem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) – jedynej organizacji członkowskiej FIDIC w Polsce.