"Dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Private enforcement." | 28 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar "Dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Private enforcement."

organizowany przez Pracodawców RP we współpracy z Kancelarią LSW!


KIEDY: 28 czerwca, godz. 10:00

ONLINE: tutaj

Prowadzące:

 • Edyta Niemyska - Radca Prawny, LL.M., Partner w LSW 
 • Agata Jeszczyna - Prawnik w LSW

Zagadnienia:

1. Formy naruszenia prawa konkurencji (na przykładzie branży paliwowej i transportowej):

 • nadużycie pozycji dominującej
 • porozumienia antykonkurencyjne

2. Korzyści i ograniczenia wynikające z dwóch modeli dochodzenia roszczeń w wyniku naruszenia prawa konkurencji:

 • publicznoprawne (public enforcement)
 • prywatnoprawne (private enforcement)

3. Dochodzenie roszczeń w trybie prywatnoprawnym od podmiotów naruszających prawo konkurencji (na przykładzie branży paliwowej i transportowej):

 • co powoduje powstanie obowiązku do naprawienia szkody?
 • od kogo można uzyskać odszkodowanie?
 • jak obliczyć wysokość szkody?
 • jakie są sposoby naprawienia szkody?
 • czy istnieją ułatwienia proceduralne dla poszkodowanych?
 • jakie są koszty?


Serdecznie zapraszamy!