Szkolenia z ZUS: "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wypełnianie oraz korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w ZUS."

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium 'Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wypełnianie oraz korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w ZUS', otwierającego cykl szkoleń przygotowanych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ze względu na szeroki zakres materiału, spotkanie odbyło się w dwóch częściach.

cz. I - wtorek, 3 sierpnia, godz. 12:00


cz. II - czwartek, 5 sierpnia, godz. 12:00

Webinar prowadziła:

  • Aneta Wieczorek, Zastępca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek w II Oddziale ZUS w Warszawie. Jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zajmuje się min. prowadzeniem postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych. W swojej dotychczasowej pracy analizowała również poprawność składanych przez płatników składek dokumentów oraz była odpowiedzialna za poprawność wykonywanych korekt dokumentów na koncie płatnika i ubezpieczonego. Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników i klientów Zakładu z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Szkolenie jest skierowane do płatników składek rozliczających składki tylko za siebie jak i zgłaszających do ubezpieczeń pracowników.

Podczas szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Struktura dokumentów ubezpieczeniowych
  • Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych z podziałem na płatnika i osoby ubezpieczone
  • Rodzaje dokumentów rozliczeniowych
  • Zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
  • Zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
  • Terminy przekazywania dokumentów do ZUS