Szkolenia z ZUS: "Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich"

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium 'Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich'. To kolejne spotkanie z cyklu szkoleń przygotowanych przez Pracodawców RP we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Szkolenie odbyło się w czwartek, 26 sierpnia, o godz. 12:00. 


Webinar prowadziła:

Agnieszka Romańska, Naczelnik Wydziału Zasiłków w II Oddziale ZUS w Warszawie. Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczenie i wiedzę zdobywała w różnych zakresach (dziedzinach) działania Zakładu, tj. zarówno w pionie dochodów jak i świadczeń emerytalno-rentowych. Obecnie zajmuje stanowisko naczelnika Wydziału Zasiłków. Jako pracownik Oddziału prowadziła szkolenia m.in. dla biur rachunkowych o tematyce:

  • „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”
  • „Zasady ubiegania się i przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłków, okres przysługiwania, podstawa wymiaru świadczeń. Dokumenty niezbędne do przyznawania i wypłaty zasiłków”
  • „Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy”


Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

  • podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • zasady przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
  • wyniki przeprowadzonej kontroli
  • decyzje wydawane w wyniku przeprowadzonej kontroli