Podwieczorek VI: Odwołania od decyzji ZUS. Wymogi formalne. Postępowanie odwoławcze.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szóste spotkanie z cyklu szkoleń „Podwieczorek z ZUS” organizowanych przez Pracodawców RP we współpracy z ZUS!

KIEDY: 12 kwietnia 2023 r., godz. 14:00-16:00

ONLINE: link do rejestracji


TEMATYKA SPOTKANIA: Odwołania od decyzji ZUS. Wymogi formalne. Postępowanie odwoławcze.

PROWADZĄCA: Małgorzata Sobaczyńska-Raczak

AGENDA SPOTKANIA:

1) Wstęp – zasady ogólne postępowania administracyjnego.

2) Wyjaśnienie pojęć:

  • strona
  • pełnomocnik
  • pełnomocnictwo
  • wszczęcie postępowania administracyjnego.

3) Zasady ogólne a postępowanie przed ZUS.

4) Doręczenia („właściwe” i „zastępcze”).

5) Decyzje – wymogi formalne.

6) Decyzje – jakie błędy może popełnić organ?

7) Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8) Odwołania – na co zwracać uwagę:

  • termin
  • forma

9) Odwołania do sądów powszechnych.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań.

Zapraszamy!