Podwieczorek IX: Dyrektor ZUS jako organ egzekucyjny. Obowiązki pracodawcy jako dłużnika zajętej wierzytelności.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu szkoleń „Podwieczorek z ZUS” organizowanych przez Pracodawców RP we współpracy z ZUS!

KIEDY: 24 maja 2023 r., godz. 14:00-16:00

ONLINElink do rejestracji


TEMATYKA SPOTKANIA: Dyrektor ZUS jako organ egzekucyjny. Obowiązki pracodawcy jako dłużnika zajętej wierzytelności.

PROWADZĄCA: Małgorzata Sobaczyńska-Raczak

AGENDA SPOTKANIA:

1) Wstęp –podstawy prawne i zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

2) Wyjaśnienie pojęć:

- dłużnik, zobowiązany

- wierzyciel

- organ egzekucyjny

- dłużnik zajętej wierzytelności

- wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji.

3) Organ rentowy jako wierzyciel, organ egzekucyjny, dłużnik zajętej wierzytelności.

4) Dyrektor Oddziału ZUS jako organ egzekucyjny.

5) Środki egzekucyjne jakie może stosować Dyrektor Oddziału ZUS.

6) Obowiązki pracodawcy jako dłużnika zajętej wierzytelności.

7) Kara pieniężna dla dłużnika zajętej wierzytelności.

8) Kontrola u dłużnika zajętej wierzytelności.

9) Konstrukcja z art. 71b ustawy egzekucyjnej –tytuł wykonawczy na dłużnika zajętej wierzytelności.

10) Zbiegi egzekucji.