Podcast ze Sławomirem Dudkiem, głównym ekonomistą Pracodawców RP

42 proc. firm negatywnie ocenia swoją kondycję. W skali od 0 do 10 średnia ocen to 4,5 - mówi dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP, komentując wyniki badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Najczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm jest spadek popytu oraz zatory płatnicze. Przedsiębiorcy zbyt długo czekają też na decyzję o wsparciu, a sama procedura jej uzyskiwania jest zbyt skomplikowana.