Podcast z cyklu „Prosto z ZUS” o świadczeniach postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Czy ze świadczenia postojowego może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeśli korzysta z ulgi na start? Ile razy może być wypłacone świadczenie postojowe? – między innymi na te pytania nt. świadczeń postojowych odpowiedziała w podcaście Pracodawców RP z cyklu „Prosto z ZUS” Jolanta Gryz, zastępca dyrektora ds. świadczeń II Oddziału ZUS w Warszawie.

Czy świadczenie postojowe przysługuje w sytuacji, kiedy osoba prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu opłaca tylko składkę zdrowotną, ponieważ jest także zatrudniona na umowę o pracę?

Nie, podstawowym warunkiem, kiedy przysługuje świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jest to, aby taka osoba nie miała innych tytułów do ubezpieczeń. Kiedy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą również jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to ta umowa jest innym tytułem do ubezpieczeń. Nie ma podstawy do wypłacenia świadczenia postojowego.

Prezentacja na tematy poruszone w podcaście jest dostępna tutaj.

Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pracuję na umowę o pracę, ale zawiesił prowadzenie działalności i - co więcej - jest na urlopie bezpłatnym w związku z wykonywaniem umowy o pracę, czy taka osoba może ubiegać się o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe wypłacamy tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, po drugie - dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeżeli ktoś jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jest na urlopie bezpłatnym, a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i chciałaby skorzystać ze świadczenia postojowego, niestety nie będzie mógł ubiegać się o takie świadczenie. Przebywanie na bezpłatnym urlopie nie zmienia faktu, że istnieje inny tytuł do ubezpieczeń, jakim - w tym przypadku - jest umowa o pracę.


Czy ze świadczenia postojowego może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeśli korzysta z ulgi na start?

Tak, prawo w tym zakresie nie różnicuje osób ubiegających się o świadczenia postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ile razy może być wypłacone świadczenie postojowe?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym świadczenie postojowe może być wypłacone trzy razy. Przy pierwszorazowym wniosku o świadczenie postojowe, a następnie w przypadku kolejnych wniosków osób uprawnionych, które potwierdzą, że ich sytuacja materialna się nie zmieniła. Wówczas kolejna wypłata może być dokonana.

Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe?

Tak, ponieważ świadczenie postojowe nie jest formą pomocy publicznej. W związku z tym posiadanie zaległości w opłacaniu składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą nie jest przeszkodą w uzyskaniu świadczenia postojowego.

Czy osoba prowadząca kilka działalności gospodarczych, ubiegając się o świadczenie postojowe, musi wziąć pod uwagę łączną kwotę przychodów?

Tak. Jednym z warunków dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jest wykazanie, że nastąpił spadek przychodów (o co najmniej 15 proc.) uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do poprzedniego miesiąca. Żeby ocenić, czy doszło do 15 proc. spadku, trzeba podać łączne przychody ze wszystkich działalności, jakie są prowadzone.

Czy emeryt prowadzący działalność ma prawo do świadczenia postojowego?

Tak. Fakt pobierania emerytury nie jest innym tytułem do ubezpieczeń społecznych. W związku z tym pobierana emerytura nie przekreśla możliwości pobierania świadczenia postojowego.

Czy świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest wypłacane tylko przy jednoosobowej działalności czy również dla tych osób, które zatrudniają pracowników?

Osoby, które prowadzą działalność, i zatrudniają pracowników, także mają prawo do uzyskania świadczenia postojowego. Liczba zatrudnionych pracowników nie ma znaczenia. Znaczenie ma fakt, czy są spełnione ogólne warunki do przyznania świadczenia postojowego.