Podcast „Prosto z ZUS": Zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek - wnioski RDZ (cz. 2)

Kto i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej? Czy zwolnienie ze składek ma wpływ na wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi? Na te pytania odpowiada w podcaście Pracodawców RP z cyklu „Prosto z ZUS' Beata Pawlińska-Wiak, dyrektor II Oddziału ZUS w Warszawie. 

Czy w ramach Tarczy Antykryzysowej przedsiębiorca, który rozpoczął jednoosobową działalność po 1 lutego 2020 r. i opłaca tylko składkę zdrowotną (ponieważ ma także umowę o pracę), będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej?

Tak, taki przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą np. w dniu 26 lutego 2020 roku i opłaca tylko składkę zdrowotną, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec, kwiecień i maj po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, musiał rozpocząć prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 roku, po drugie - jego przychód, który wskazuje w pierwszym wniosku o zwolnienie z opłacania składek, nie mógł być wyższy od prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Ta kwota to 15 681 zł.


W jaki sposób obliczyć liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczeń w kontekście zwolnienia 100-procentowego z opłacania składek?

Przy składaniu wniosku o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku do limitu osób zgłoszonych na dany dzień wlicza się każdą osobę, która była zgłoszona i nie została wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych. I była wykazana w komplecie dokumentów, które płatnik przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma tu znaczenia wymiar czasu pracy. Zwolnieniu podlegają wszystkie składki wykazane w deklaracji, jaką płatnik złożył do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli także za zleceniobiorców, którzy podlegali jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.


Czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki od deklarowanej podstawy wymiaru wyższej niż minimum, mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek?

Mogą, natomiast w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, czy też duchownych, zwolnieniu z obowiązku opłacenia składek podlegają nieopłacone należności z tytułu składek, ustalone od obowiązującej daną osobą najniższą podstawę wymiaru składek. Jeżeli podstawa wymiaru składek, wykazana w dokumentach przekazanych przez płatnika do ZUS, jest wyższa, płatnik będzie musiał uregulować tę różnicę.

Czy zwolnienie ze składek ma wpływ na wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dziećmi?

Jeżeli prowadzący działalność gospodarczą opłacał ubezpieczenie chorobowe i na dzień 1 lutego 2020 roku podlegał temu ubezpieczeniu i złożył wniosek o zwolnienie (RDZ), należy mu się wyplata zasiłku.