Podcast „Prosto z ZUS": Zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek - wnioski RDZ (cz. 1)

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS? Czy ze zwolnień ze składek mogą korzystać osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłacanych składek? Między innymi na te pytania odpowiadała w podcaście Pracodawców RP z cyklu „Prosto z ZUS' Beata Pawlińska-Wiak, dyrektor II Oddziału ZUS w Warszawie. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

Jednym ze wsparć, wprowadzonych ustawą, jest możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek na trzy miesiące - marzec, kwiecień, maj. Zwolnienie dotyczy: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, funduszu pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, funduszu emerytur pomostowych i funduszu solidarnościowego.

Zwolnienie za ten okres można uzyskać w całości, ale można również uzyskać taką pomoc w wysokości 50 proc. Zwolnienie z całości należności przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie za samych siebie. To mogą być składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Drugi warunek jest taki, aby przychód wskazany we wniosku nie był wyższy niż 15 681 zł., co stanowi 300 proc. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 100 procentach?

Zwolnienie w wysokości 100 proc. należności wykazanej w deklaracji rozliczeniowej przysługuje płatnikom, którzy:

1) Na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych nie mniej niż 10 osób oraz byli sami zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 roku.

2) Na dzień 31 marca 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych nie mniej niż 10 osób, a sami byli zgłoszeni do ZUS jako płatnicy w okresie od 1 lutego 2020 roku do 29 lutego 2020 roku.

3) Na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku.


Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 50 procentach?

Zwolnienie 50-procentowe dotyczy tych płatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą:

1) Na dzień 29 lutego 2020 roku, zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób oraz byli zgłoszeni jako płatnicy przed 1 lutego 2020 roku.

2) Na dzień 31 marca 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz sami byli zgłoszeni jako ubezpieczeni w okresie od 1 lutego do 29 lutego 2020 roku.

3) Na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgasili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz sami byli zgłoszeni jako płatnicy w okresie od 1 marca do 31 marca 2020 roku.

Należy przy tym pamiętać, że płatnik należności w dokumentach, jakie płatnik składa do ZUS, musi wykazać w pełnej wysokości.

Do kiedy można składać wnioski i ile trzeba czekać na wydanie decyzji?

Wnioski należy przekazać do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 roku. Natomiast dokumenty rozliczeniowe płatnik musi składać na bieżąco. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia płatników z obowiązku opłacania należności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za ostatni miesiąc, który został wskazany we wniosku o zwolnienie.


Czy ze zwolnień ze składek mogą korzystać osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłacanych składek?

Mogą, ale płatnik na dzień 31 grudnia 2019 roku musi wykazać, iż nie znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Ponieważ  pomoc ma być dedykowana na okoliczności wywołane pandemią COVID-19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał już wcześniej usługę rozłożenia należności na raty. W sytuacji, kiedy płatnik na dzień 31 grudnia 2019 roku podpisał umowę za należności, które były dłuższe albo krótsze niż 12 miesięcy, może ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Płatnicy, którzy mają podpisane z nami układy ratalne i regularnie wywiązują się z umów, mogą nawet otrzymywać zaświadczenie o niezaleganiu.