Podcast „Prosto z ZUS": Rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Kto może skorzystać z ulgi w postaci rozłożenia zadłużenia na raty? Jakie korzyści ma płatnik z podpisanej umowy o rozłożenie należności na raty? W podcaście „Prosto z ZUS' m. in. na te pytania odpowiada Elżbieta Antczak, naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów w II Oddziale ZUS w Warszawie.

Kto może skorzystać z ulgi w postaci rozłożenia zadłużenia na raty?

Z ulgi w postaci rozłożenia zadłużenia na raty bez opłaty prolongacyjnej może skorzystać każdy płatnik, bez względu na to, jaką prowadzi działalność, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa. Ulga dotyczy należności od stycznia 2020 r. W celu uzyskania ulgi, należy złożyć wniosek w okresie czasu trwania stanu zagrożenia epidemii, ale również w okresie 30 dni po ustaniu tego stanu.


Jakie korzyści ma płatnik z podpisanej umowy o rozłożenie należności na raty?

Podpisując z ZUS-em umowę o rozłożenie należności na raty płatnik może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Należności objęte umową są rozłożone w spłacie przez dłuższy okres czasu (12-24 miesiące), w zależności od sytuacji finansowej płatnika. Nie jest również naliczana opłata prolongacyjna.

Czy płatnik mający z Zakładem podpisaną umowę na zobowiązania może uzyskać wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jakie?

Jeśli umowa jest podpisana za okres od stycznia 2020 r., to płatnik może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek bieżących, które są do zapłaty po podpisaniu umowy. Płatnik może również zwrócić się z wnioskiem o odroczenie składek bieżących zamiast układu, ale może też wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za miesiąc marzec-maj, które zostały ujęte w układzie ratalnym.

Kto może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę?

Każdy płatnik, który ma zobowiązania od stycznia 2020 r. wobec ZUS-u, może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę. Zwłoka obejmuje termin od stycznia 2020 r.

Czy można złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę przed opłaceniem należności głównej- składek?

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę jest złożenie tego wniosku po opłaceniu należności głównej, czyli składki. Wniosek, który zostanie złożony wcześniej, a należność nie zostanie uregulowana, zostanie rozpatrzony negatywnie. Dopiero po opłaceniu tej składki będzie można wystąpić z wnioskiem o odstąpienie.

Czy płatnik, który ma podpisaną z Zakładem umowę o rozłożenie na raty należności może wnioskować o odstąpienie pobierania odsetek za zwłokę?

Jeżeli została podpisana z płatnikiem umowa o rozłożenie należności na raty i w skład tych należności wchodzą składki, w stosunku do których były naliczane odsetki, płatnik może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek, ale dopiero wtedy, kiedy składka zostanie za dany miesiąc opłacona. Jeśli płatnik występuje z wnioskiem o odstąpienie pobierania odsetek za zwłokę, to składka musi zostać uregulowana w systemie ratalnym w całości.