„Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych i nie tylko” | 1 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

już 1 marca 2023 roku odbędzie się otwarty, bezpłatny webinar „Najczęstsze błędy w projektach B+R finansowanych ze środków publicznych i nie tylko”.

Prelegentkami wydarzenia będą: Edyta Niemyska Partner, radca prawny, LL.M. i Kinga Rochalska adwokat z kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k.

Podczas sesji online poruszymy m.in. takie kwestie jak:

 • Nieprecyzyjne zapisy wniosku o dofinansowanie - jak minimalizować ryzyko na etapie realizacji i komercjalizacji projektu.
 • Błędy popełniane w obszarze wykonania zakresu rzeczowego projektu - działania naprawcze w projekcie, w tym brak osiągnięcia/zachowania kryterium, wskaźników produktu i rezultatu w projekcie - sposoby minimalizowania ryzyka-przykłady.
 • Wprowadzanie zmian w projekcie po zawarciu umowy o dofinansowanie – rodzaje zmian, dopuszczalność zmian, minimalizowanie ryzyk.
 • Błędy powodujące utratę kwalifikowalności wykryte podczas kontroli projektów, działania naprawcze w projekcie.
 • Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu.
 • Zmiana statusu MŚP.
 • Wpływ zmian w Projekcie na działalność spółki w Polskiej Strefie Inwestycji (Specjalnej Strefie Ekonomicznej).
 • Przetargi w funduszach unijnych – najczęstsze błędy.
 • Zasada konkurencyjności w praktyce.
 • Korekty finansowe, zasada trwałości, zasada proporcjonalności-przykłady z praktyki.
 • Zagadnienia proceduralne związane z nieprawidłowościami w projekcie:
  • nieprawidłowość, kontrola projektu, wezwanie do zwrotu;
  • decyzja zwrotowa i ryzyka z tym związane dla spółki i osób zarządzających spółką;
  • co dalej po wydaniu decyzji zwrotowej - obowiązek natychmiastowej zapłaty, kiedy wykluczenie?;
  • upadłość/likwidacja spółki, a obowiązek zwrotu dofinansowania;
  • przedawnienie roszczeń o zwrot.
 • Nowy okres programowania na lata 2021-2027.

Link do nagrania: tutaj.