"Korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych." | 30 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Pracodawców RP, we współpracy z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) oraz kancelarią prawną Kowalska Legal.

Temat spotkania: Korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Webinarium odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 10:00 i jest bezpłatne.

W celu wzięcia udziału, prosimy uprzejmie o dokonanie rejestracji: link do rejestracji


Podczas spotkania, radca prawny Karolina Kowalska z kancelarii prawnej Kowalska Legal, omówi w szczególności poniższe kwestie.

• Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

• Zwrot wynagrodzeń oraz składek ubezpieczeniowych pracowników niepełnosprawnych;

• Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).


Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić Państwa uwagę, że wg. raportu badawczego Accenture we współpracy z Disability: IN i American Association of People with Disabilities, firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnością osiągnęły lepsze wyniki niż firmy niezatrudniające takich osób. W raporcie przeanalizowano wyniki finansowe 140 firm w przeciągu czterech lat, z czego 45 firm, które uznano za wiodące w obszarach związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością – miały o 28 % wyższe przychody, dwukrotnie wyższy dochód netto oraz o 30% wyższą marże niż inne firmy.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, który jest skierowany do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne. W ramach projektu, pracodawcy mogą skorzystać z bezpłatnego, kompleksowego doradztwa biznesowego i prawnego z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z projektem na stronie: popon.pl