Jak wykorzystać instrumenty rynku pracy przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, otwartym webinarium pt. „Jak wykorzystać instrumenty rynku pracy przewidziane w Tarczy Antykryzysowej?”, które odbędzie się w piątek 3 kwietnia 2020 r., w godz. 12-13:30. Na pytania dotyczące m. in. czasu pracy i składek na ubezpieczenia społeczne odpowiedzą eksperci Pracodawców RP oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Webinarium będzie dostępne na kanale Pracodawców RP w serwisie YouTube.


Eksperci:

  • Adrian Prusik - radca prawny, Lider Działu Produktów Emerytalnych (Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.)
  • Magdalena Wojtyra - Z-ca dyrektora ds. dochodowych II Oddziału ZUS w Warszawie

Moderator: Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP.


Tutaj znajdą Państwo prezentację dotyczącą zagadnień, które zostaną poruszone na webinarium.


Zakres tematyczny:

• przestój ekonomiczny, skrócony wymiar czasu pracy

• okresowe zwolnienie ze składek ZUS

• wsparcie postojowe od starosty

• elastyczny czas pracy - skrócenie dobowego i tygodniowego odpoczynku, równoważny system czasu pracy

• wprowadzanie rozwiązań a konieczność porozumienia ze związkami zawodowymi

• zwolnienie ze składek zdrowotnych, ZUS, FP, FGŚP itp.

• wydłużenie terminów na wdrożenie ppk

• dodatkowy zasiłek opiekuńczy

• profilaktyczne badania lekarskie

• świadczenie postojowe z ZUS

• cudzoziemcy - wydłużenie ważności zezwoleń na pobyt oraz wiz, przedłużenie terminów

• obowiązek raportowania umów o dzieło

• wsparcie dla niepełnosprawnych