CYKL WEBINARIÓW „KLIMAT DLA PRACOWNIKÓW”

Pracodawcy RP są patronem merytorycznym tego wydarzenia.

TAKSONOMIA ESG w trzech odsłonach: kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny.

Zapraszamy do udziału w nadchodzącym wydarzeniu, które będzie poświęcone problematyce zasad europejskiej systematyki ESG, czyli tak zwanej taksonomii. W ramach cyklu odbędą się trzy webinaria mające na celu omówienie założeń pojęć z anagramu E·S·G: Environmental, Social and Corporate Governance. Wiemy, że problematyka ta w naszym kraju jest zdecydowanie mniej obecna w życiu publicznym niż w innych krajach Europy. Podczas wydarzenia będziemy mogli wysłuchać głosów ekspertów aktywnych w życiu publicznym, jak również, każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i dołączenia do dyskusji. Wartościowe działania w tej mierze godne są wsparcia. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan dr Włodzimierz Cimoszewicz, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Konstytucyjnych, Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, podjął się roli organizatora tych nadchodzących wydarzeń:

WEBINARIA WPROWADZAJĄCE DO PRZESŁANEK I ZAGADNIEŃ EUROPEJSKICH REGULACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

TERMINY, TEMATYKA WEBINARIÓW ORAZ ZAPROSZENI PRELEGENCI:

11 X Po co nam klimat? Ochrona środowiska naturalnego z perspektywy Unii Europejskiej — przesłanki systematyki ESG w praktyce sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich
  • Dr Liliana Anam, Founder & Managing Director CSRinfo, wykładowca w Collegium Civitas ·
  • Dr Mariusz Wyżycki, Ośrodek Współpracy Rad Uczelni, Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

16 XI Jaki biznes? Społeczna odpowiedzialność biznesu — pracownicy jako jego interesariusze.

  • Dr Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
  • Barbara Misterska-Dragan, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

6 XII Co dla pracowników? Ład korporacyjny — oczekiwania inwestorów oraz pracowników jako czynniki kształtujące zrównoważony rozwój firmy.

  • Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przedstawiciel Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski
  • Dr Grzegorz Malinowski, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

LINK DO REJESTRACJI: https://konferencje.alebank.pl/webinaria-klimat-dla-pracownikow

Realizację całości przedsięwzięć zapewnia Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów – druga co do wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim.