ZWIĄZEK ZAWODOWY INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SPRZECIWIA SIĘ INGERENCJI W AUTONOMIĘ RDS

W piśmie do Prezydenta Pracodawców RP i Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Piotr Sadowski wyraził sprzeciw tej organizacji wobec prób ograniczenia niezależności Rady.

Pismo jest dostępne tutaj.