Rekomendacje Komisji Europejskiej – KE zaniepokojona osłabieniem dialogu trójstronnego i autonomii partnerów społecznych w Polsce

Opublikowane 20 maja br. projekty rekomendacji gospodarczych KE w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE uwzględniają specyficzną sytuację społeczno-gospodarczą związaną z pandemią COVID-19. W przypadku Polski Komisja ponownie podkreśla wagę dialogu społecznego, konsultacji oraz dobrej jakości legislacji - są one jeszcze istotniejsze, niż przed pandemią.

W swoich rekomendacjach Komisja wyraża zaniepokojenie osłabieniem dialogu społecznego, które nastąpiło w ramach uchwalania tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy jej przepisów przyznano Prezesowi Rady Ministrów prawo do odwoływania i powoływania członków Rady Dialogu Społecznego wedle własnego uznania. Komisja Europejska zwraca uwagę, że taka regulacja osłabia autonomię partnerów społecznych w RDS i grozi dalszym pogorszeniem skuteczności dialogu społecznego w naszym kraju. Utrudnia to uczciwy, szczery i czasem trudny, lecz właśnie dzięki temu efektywny dialog przedstawicieli pracodawców i pracowników z rządem.

Mimo kolejnych apeli kierowanych przez instytucje oraz gremia krajowe i międzynarodowe, rząd i jego zaplecze sejmowe nie wycofują się z tego szkodliwego rozwiązania. Tymczasem w sytuacji pandemii oraz prób powrotu do normalności na ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, dialog rządzących z partnerami społecznymi - oparty na dobrej wierze i wzajemnym zaufaniu - jest niezbędny.

Projekt rekomendacji dla Polski (w języku angielskim) jest dostępny tutaj.