PRZEWODNICZĄCY WRDS WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO O ZMIANACH W USTAWIE O RDS

Nowelizacja daje Premierowi we wspomnianym zakresie całkowitą dowolność i podważa autonomię parterów społecznych. Jest w istocie nieuprawnioną ingerencją w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla Prezydenta RP, łamiąc tym samym dotychczasową równowagę stron, która stanowi istotę funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego – pisze w apelu przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego Marian Król.

Treść pisma jest dostępna tutaj.