PRZEWODNICZĄCY WRDS WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O ZMIANACH W USTAWIE O RDS

W odpowiedzi na ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dnia 30.03.2020 r. zostało wystosowane pismo Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego.

- Zgodnie z wprowadzonym przepisem premier będzie mógł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców i rządowej na wniosek tych organizacji lub bez wniosków (...) Wobec powyższego stanowczo opowiadam się za odrzuceniem opisanej zmiany, która dawałaby tak dużą, nieuzasadnioną możliwość ingerencji w skład Rady Dialogu Społecznego Premierowi RP- pisze Andrzej Ryński.

Treść pisma jest dostępna tutaj.