Prezydent Andrzej Duda skierował do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności nadania premierowi prawa odwoływania członków RDS

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności nadania premierowi prawa do odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego, reprezentujących związki zawodowe i organizacje pracodawców.

„Wprowadzenie regulacji prawnych zmieniających zasady odwoływania osób reprezentujących związki zawodowe oraz organizacje pracodawców poprzedzać muszą każdorazowo konsultacje z partnerami społecznymi. Granice ingerencji ustawodawcy w autonomię i niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców, której zakres obejmuje wskazywanie, w sposób niezależny od władz publicznych, osób je reprezentujących, określa Konstytucja oraz akty prawa międzynarodowego wiążącego Rzeczpospolitą Polską. Ze względu na to, że swobodna działalność związków zawodowych oraz organizacji pracodawców jest elementem społeczeństwa obywatelskiego, niezbędne jest poddanie regulacji prawnych wskazanych w petitum wniosku ocenie Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy we wniosku.

Wniosek jest dostępny tutaj.