PISMO STRONY SPOŁECZNEJ RDS DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych narusza zasadę praworządności. 

- Nie zgadzamy się na zewnętrzną ingerencję w przepisy stanowiące o autonomii podmiotowej Rady oraz organizacji ją tworzących, co ma obecnie miejsce i to w stanie epidemii, w obliczu recesji i nieuchronnie zbliżających się problemów społeczno-gospodarczych. Wprowadzenie tego rodzaju zmian w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej uważamy za karygodne. Ustawa, której celem ma być ochrona miejsc pracy jednocześnie uderza w tych, którzy reprezentują pracowników i pracodawców. Uderza w dialog społeczny- podkreślają członkowie Rady Dialogu Społecznego.


Treść pisma jest dostępna tutaj