PISMO STRONY SPOŁECZNEJ RDS DO MINISTER MARLENY MALĄG

Nie zgadzamy się na zewnętrzną ingerencję w przepisy stanowiące o autonomii podmiotowej Rady oraz organizacji ją tworzących, co ma obecnie miejsce i to w stanie epidemii, w obliczu recesji i nieuchronnie zbliżających się problemów społeczno-gospodarczych - podkreślają członkowie Rady Dialogu Społecznego. 

- Wprowadzenie tego rodzaju zmian w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej uważamy za karygodne. Ustawa, której celem ma być ochrona miejsc pracy jednocześnie uderza w tych, którzy reprezentują pracowników i pracodawców. Uderza w dialog społeczny - czytamy w piśmie.


Treść pisma jest dostępna tutaj