LIST PRZEDSTAWICIELI RDS DO GUYA RYDERA WS. ZAGROŻENIA AUTONOMII RADY

Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego informują Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Guya Rydera o naruszeniu autonomii Rady Dialogu Społecznego. Sygnatariusze wyrażają w liście zaniepokojenie obecnym stanem oraz protestują przeciwko kwestionowaniu autonomii oraz niezależności Rady.

Sygnatariuszami  listu są:

Pracodawcy RP

Business Centre Club

Forum Związków Zawodowych

Konfederacja Lewiatan

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Związek Rzemiosła Polskiego 


List do Guya Rydera jest dostępny tutaj