LIST DYREKTORA GENERALNEGO MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO W OBRONIE AUTONOMII RDS

Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder wystosował do Premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym wyraził zaniepokojenie próbami ingerowania w autonomię Rady Dialogu Społecznego.

List jest dostępny tutaj.