EUROPEJSCY PARTNERZY SPOŁECZNI APELUJĄ DO PREZYDENTA RP WS. AUTONOMII RDS

Europejscy partnerzy społeczni apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o wykorzystanie wszelkich prerogatyw jakimi dysponuje, by nie dopuścić do naruszenia autonomii Rady Dialogu Społecznego. Sygnatariusze apelu napisali także do Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Guya Rydera i do Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, wyrażając zaniepokojenie stanem dialogu społecznego w Polsce.

Sygnatariuszami apelu i listów są: Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne i Usługi Użyteczności Publicznej (CEEP), Konfederacja Europejskiego Biznesu (Business Europe), SME United (zrzeszenie MŚP i rzemieślników) oraz Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC).


Apel do Prezydenta Dudy jest dostępny tutaj.

Listy do Guya Rydera i Charlesa Michela są dostępne odpowiednio tutaj i tutaj.