Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Renata Tomusiak

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Członek Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego (Uniwersytet Warszawski), prawa zamówień publicznych i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

W 2013 r. ukończyła Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Od 22 lat związana z instytucjami administracji publicznej, w tym od blisko dekady z samorządem terytorialnym m.st. Warszawy. W latach 2007-2016 zajmowała stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy i była odpowiedzialna za nadzór nad spółkami z udziałem m.st. Warszawy. W sferze zainteresowań zawodowych pozostają między innymi zagadnienia praktyczne z zakresu zarządzania, prawa gospodarczego i nadzoru korporacyjnego.

Od 1997 roku Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem publicznym i prywatnym tj. MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Złote Tarasy Sp. z o.o., CORP Sp. z o.o. Była między innymi członkiem: Komisji Dialogu Społecznego Prezydenta m.st. Warszawy, Zespołu ds. budownictwa społecznego na terenie m.st. Warszawy.

Od 11 września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. największego przedsiębiorstwa branżowego w Polsce świadczącego usługi wodociągowo- kanalizacyjne na terenie aglomeracji stołecznej. Kierowana przez nią Spółka pozostaje największym beneficjentem funduszy unijnych w sektorze świadczonych usług oraz liderem w zakresie nowoczesnych technologii.

Powrót