Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Remigiusz Nowakowski

Remigiusz Nowakowski

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r. Prezes Zarządu PILE ELBUD S.A.,  Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE).

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W latach 2002-2006 był prezesem zarządu oraz współwłaścicielem firmy konsultingowej INERCON obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 jako wiceprezes zarządu, dyrektor Pionu Rozwoju TAURON Polska Energia oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny (obecnie część TAURON Dystrybucja) był zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidację spółek energetycznych tworzących Grupę TAURON oraz realizację procesu unbundlingu i utworzenie operatorów OSD.

W latach 2008-2015 był związany z międzynarodowym koncernem energetycznym Fortum, pracując na różnych stanowiskach menedżerskich. W latach 2012-2015 był dyrektorem ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurentem w Fortum Power and Heat Polska, Fortum Zabrze oraz Fortum Bytom. Od grudnia 2012 r. kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Electricity Sales and Solutions Fortum w Polsce, gdzie był odpowiedzialny w szczególności za tworzenie strategii Fortum w Polsce, tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa, koordynację procesu zakupu paliw, planowanie i optymalizację produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów cen paliw i energii. W latach 2008-2012 odpowiadał za rozwój nowych inwestycji i budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce.

Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jako Prezes Zarządu TAURON Polska Energia nadzorował pracę następujących obszarów działalności Spółki: strategii i regulacji, relacji z otoczeniem, prawnego, audytu wewnętrznego. Sprawował też nadzór nad funkcjonowaniem sytemu zarządzania ryzykiem, zgodności i bezpieczeństwa oraz kształtuje politykę rozwoju zasobów ludzkich.

Powrót