Platforma ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy – Przewodniczący: Rafał Hrynyk

Standard Development & Regultory Affairs Leader for East Europe 3M Company

W firmie 3M jest odpowiedzialny za działania normalizacyjne i kontakty z administracją publiczną dla regionu Europa i Środkowych Wschód Działu Bezpieczeństwa Pracy.

Doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynieria chemiczna, absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Stypendysta Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2006-2014 pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB, a w latach 2011-2014 kierownik prac badawczo-rozwojowych Pracowni Sprzętu Alpinistycznego Małachowski (MŚP).

Od ponad 15 lat zaangażowany w promocję bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, doradztwo, rozwój innowacyjnych produktów i regulacji. Autor licznych publikacji naukowych i branżowych, materiałów szkoleniowych, doniesień konferencyjnych oraz patentów i wzorów użytkowych. Laureat nagród, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Założyciel i przewodniczący Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa w latach 2018-2019. Współautor kodeksu bezpiecznej pracy na wysokości. Członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSHW).

Powrót