Rafał Baniak – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Telakces.com

W latach 2016-2018, 2020-2021 Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych.

W latach 2007- 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia.

W okresie 2011-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Po roku 2015 Prezes Zarządu w SWPS Innowacje, Strategic Workforce Institute. Jednocześnie członek rad nadzorczych, m. in. W Hucie Bankowa, Telakces.com, Personel Service S.A. Współzałożyciel i Prezes Fundacji MK 12.31. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Reprezentuje Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Powrót