Platforma Zdrowe Zdrowie – Przewodniczący: Andrzej Mądrala

Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej,

Członek Rady Pracodawców RP

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.,

Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Doktor nauk przyrodniczych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku.

Założyciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. ., stanowiącego sieć wysokospecjalistycznych ośrodków leczniczych z zakresu: okulistyki, laryngologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 2000-2019 Prezes Zarządu Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. Od 2019 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Dr Andrzej Mądrala w swojej pracy zawodowej jest mocno zaangażowany w sprawy związane z sektorem ochrony zdrowia.

Od 2006 roku jest Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. W latach 2006-2022 pełnił funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP. Od 2022 roku Członek Rady Pracodawców RP.

W 2022 roku został Prezesem Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej. Jest także członkiem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

Od 2021 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Powrót