Platforma Odbudowy i Rozwoju Ukrainy - Przewodniczący Igor Kaleński

Igor Kaleński – Prezes & Global E-commerce Lead Molecular BBDO, Vice Prezes IAA, Rada Biznesu WZ Uniwersytet Warszawski, RN Fundacja Res Publika, Arbiter Komisji Etyki Reklamy, Koordynator Społecznego Zespołu Antykryzysowego SZA, członek IAA Global Sustainability Council.

Igor Kaleński jest prezesem grupy BBDO w Polsce oraz Global E-commerce Lead w Molecular BBDO. Pełni funkcję vice prezesa IAA oraz koordynatora działań pomocowych. Jest członkiem Rady Biznesu UW oraz Rady Fundacji Res Publika, arbitrem Komisji Etyki Reklamy, ekspertem THINKTANK. Współzałożyciel i koordynator Społecznego Zespołu Antykryzysowego SZA.

Wcześniej pełnił funkcję prezesa grupy Saatchi & Saatchi w Polsce, był również Partnerem Zarządzającym SPARK Software i partnerem w funduszu inwestycyjnym PAAN CAPITAL oraz członkiem Rady Nadzorczej firmy farmaceutycznej Sequoia.

Był także prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, członkiem grupy doradczej RPP przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Pełnił także funkcję prezesa agencji MRM Momentum Worldwide, należącej do grupy McCann Worldgroup. Należał do grupy wprowadzającej Citibank GCB na polski rynek.

Pracował na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości SGH. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW i stypendystą studiów doktoranckich na University of Rochester New York.

Powrót