Piotr Kamiński

Skarbnik-Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Wiceprezes Zarządu Wielton S.A. 

W latach 2006-2021 Wiceprezydent Pracodawców RP. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Tempus CUBIS z zakresu zarządzania. Uczestniczył w wielu szkoleniach, seminariach i konferencjach eksperckich w zakresie rynku kapitałowego, finansowania przedsięwzięć i ubezpieczeń społecznych (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii).

Bezpośrednio po studiach był asystentem konsultanta w Central Europe Trust w Warszawie. W latach 1992-2000 związany był z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych oraz dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów. W połowie 2000 roku został Wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Początkowo nadzorował pracę Działu Informacji i Promocji oraz Działu Emitentów, a od maja 2002 r. Działu Produktów Informacyjnych oraz Działu Emitentów. Współpracował z bankami komercyjnymi i inwestycyjnymi, kancelariami prawnymi, emitentami i ministerstwami.

W latach 2000-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. W okresie od 2003 do 2005 przewodniczył Radzie Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Z dniem 10 marca 2003 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorującego obszar bankowości korporacyjnej, zarządzania gotówką i skarbu. Od 2005 r. do 2006 r. był Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie. W okresie od marca 2006 r. do czerwca 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie do września 2009 r. Prezesa Zarządu Banku Pocztowego S. A. Dodatkowo w latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od maja 2011 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Totalizatorze Sportowym.

Obecnie jest członkiem Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Prezesem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Absolwentów IESE Business School Uniwersytetu Navarra w Barcelonie oraz arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Powrót