Michał Bichta

Członek Rady Pracodawców RP, Przewodniczący Platformy Farmaceutycznej

Prezes Zarządu Novartis Poland Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu INFARMA 

W roku 2021 Wiceprezydent Pracodawców RP. Związany jest z sektorem farmaceutycznym od prawie 25 lat, z czego ponad 15 lat jako dyrektor generalny i dyrektor zarządzający, budując doświadczenie w sprzedaży, marketingu oraz strategicznych projektach związanych z poszerzaniem dostępu do rynku dla firm innowacyjnych, odtwórczych, rynku konsumenckiego i wyrobów medycznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Aktualnie pełni rolę Prezesa Zarządu Novartis Pharma oraz Prezydenta Grupy Novartis w Polsce dzieląc czas z pracą dla INFARMA, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, jako V-ce Prezes i członek zarządu.

Przed dołączeniem do Novartis był dyrektorem generalnym Alcon a wcześniej dyrektorem regionu CEE w Merck Biopharma oraz Prezesem Zarządu Merck w Polsce.

Z wykształcenia jest lekarzem, absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dyplomem MBA na University of Central Lancashire UK i Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, a także podyplomowych studiów z zarządzania w London Business School i Kellog’s School of Management w Chicago.


Powrót