Mariusz Filipek

Członek Rady Pracodawców RP

Doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prezes Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp. j.


W latach 2019-2021 Wiceprezydent Pracodawców RP. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa karno-gospodarczego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek sektora finansów publicznych m. in. Targi Lublin S.A. (od 2014 r. do 2018 r.). Zarządza największą kancelarią w województwie lubelskim. Wiceprzewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Członek zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem.

31 stycznia 2024 r. został powołany, przez Ministra Rozwoju i Technologii, Krzysztofa Hetmana, na stanowisko Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego.

Powrót