Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Mariusz Filipek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest Prezesem Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej oraz wspólnikiem zarządzającym Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k.

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa medycznego, prawa budowlanego, prawa samorządu terytorialnego. W latach 2009 – 2011 był konsultantem do spraw zamówień publicznych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2012 r. do 2017 r. pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a obecnie pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek sektora finansów publicznych m. in. Targi Lublin S.A. (od 2014 r. do 2018 r.). Wiceprzewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Prelegent szeregu wykładów i szkoleń. Autor licznych publikacji o tematyce związanej z prawem. 

Powrót