Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Krzysztof Krystowski - Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP

Krzysztof Krystowski jest od wielu lat menadżerem w branży lotniczej i obronnej. Specjalizuje się również w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w międzynarodowych koncernach. Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców.

Obecnie Krzysztof Krystowski, będąc Wiceprezydentem Wykonawczym Pracodawców RP, jest również Prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezesem Związku Pracodawców Federacja Firm Lotniczych.

Od 2019 jest jednym z dziesięciu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w grupie ds. klastrów.

W 2020 roku został wybrany Wiceprezesem European Clusters Alliance oraz jest jednym z pięciu oficjalnych przedstawicieli European Aerospace Cluster Partnership.

Krzysztof Krystowski w styczniu 2015 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego PZL- Świdnik, a od stycznia 2016 r. był wiceprezesem Finmeccanica Helicopter Division. Funkcje te pełnił do końca 2018 roku. W latach 2012-2013 był Prezesem Zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006-2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004-2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję Wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (potem w Ministerstwie Gospodarki i Pracy). Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset.


Powrót