Struktura - pracodawcyrp.pl

Zarząd Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (wybrana na zgromadzeniu ogólnym w dniu 14.01.2022)

Przewodniczący Platform Branżowych