Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Jan Buczek

Jan Buczek

Prezes Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Zrzeszenie skupia ok. 4 tysięcy przedsiębiorców i jest jedynym w Polsce operatorem i gwarantem systemu zabezpieczeń celnych TIR.

Jan Buczek aktywnie współpracuje z Polsko - Ukraińską Izbą Gospodarczą. Jest wiceprezesem Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej oraz członkiem Rady Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej z siedzibą w Warszawie. Bierze aktywny udział przy pracach dotyczących polskiego prawa związanego z transportem drogowym.

Uczestniczy w kontaktach z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską. Reprezentuje polskich przewoźników międzynarodowych w EKG ONZ. Pracuje w grupie roboczej WP. 30 zajmującej się problematyką celną.

Od dwóch kadencji piastuje funkcję członka Prezydium Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie.

Od wielu lat zabiega o konsolidację środowiska polskich przewoźników drogowych. Z jego inicjatywy w roku 2009 powstało Forum Transportu Drogowego (FTD), będące platformą dyskusyjną służącą do wypracowywania wspólnych stanowisk środowiska na potrzeby dialogu z rządem i Parlamentem, a także organami Unii Europejskiej. Forum zrzesza zdecydowaną większość istniejących w Polsce organizacji przewoźników drogowych.

Jan Buczek zabiega o udostępnianie polskim przewoźnikom drogowym nowych rynków. Jest ekspertem w dziedzinie negocjacji polsko-rosyjskich dotyczących zezwoleń na wykonywanie transportu pomiędzy oboma krajami.

Został wyróżniony Krzyżem Zasługi we wszystkich trzech kategoriach oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Jest laureatem nagrody Pracodawców RP „Konfederatki 2011” i „Optimusa 2016”. W 2013 r. otrzymał nagrodę 'Złotego Rydwanu' za osobisty wkład w rozwój międzynarodowego biznesu i transportu drogowego. Odznaczony najwyższą, diamentową odznaką honorową „Zasłużony dla ZMPD” oraz odznaką resortową „Zasłużony dla Transportu RP”.

Członek Rady Dialogu Społecznego

Powrót