Dr Iwona Sroka

Członek Rady Pracodawców RP

Członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP

Członek Zarządu Murapol S.A.

Członek Zarządu (Marketing, PR&IR, ESG) ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego Grupy Murapol SA. Członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie funkcję członka Rady Pracodawców RP. W latach 2009 – 2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, zaś wcześniej przez dekadę - dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2017 - 2022 członek rady nadzorczej ZUS, w latach 2017-2018 członek rady nadzorczej Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, a wcześniej w organach nadzorczych spółek zależnych od GPW.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania giełdy, rynków kapitałowych, polityki mieszkaniowej oraz ESG.

Powrót