Iwona Sroka

Członek Rady Pracodawców RP, Przewodnicząca Platformy Finansowej Pracodawców RP

Członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP 

Członek Zarządu Murapol S.A.

W latach 2011-2021 Wiceprezydent Pracodawców RP. Od wielu lat związana jest z rynkiem finansowym w Polsce. Od 2009 r. do września 2017 r. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).  Od listopada 2017 r. do października 2018 r. członek rady nadzorczej Skarbca TFI.

W latach 2001-2009 pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Doradca Zarządu Giełdy, a następnie Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej. Uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach biznesowych realizowanych przez GPW, od fazy koncepcyjnej do etapu wdrożenia i rozwoju.

Wcześniej pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz Warszawskiej Giełdzie Towarowej.

Od października 2011 r. Iwona Sroka pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej - najstarszej i największej organizacji skupiających pracodawców. Z dniem 18 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska, została powołana w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych. Po wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, powołana w jej skład z ramienia Pracodawców RP przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Członek Rady Fundacji Polski Kongres Gospodarczy..

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. W latach 1994-2010 była adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Autorka kilku publikacji książkowych, referatów naukowych i artykułów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem oraz rynku kapitałowego.

Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana w rankingach i konkursach menedżerskich: „Najważniejsi Menedżerowie w Finansach” (2016, Gazeta Finansowa), „TOP10 Kobiet Rynku Kapitałowego” (2016, Parkiet), „Menedżer Roku 2015” (2016, Home & Market), „25 najcenniejszych kobiet w Polsce” (2016, Gazeta Finansowa), „Byki i Niedźwiedzie (2015, Parkiet), „Najlepszy Menedżer Roku” (2014-2015, Bloomberg Businessweek Polska), „25 najcenniejszych kobiet w polskim biznesie” (2015, Gazeta Finansowa), „TOP20 Menedżerowie na czas kryzysu” (2013, WPROST), „Kobiety Finansów” (2013, WPROST), „TOP Menedżerki w Polsce” (2012, WPROST), „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce” (2011-2016, Home & Market), „Perły Polskiego Biznesu”, (2010-2013, Gazeta Finansowa), „Tiaras of Management”, (2011, Polish Market), „100 Najważniejszych Osób w Polskich Finansach” (2010, Home & Market).


Powrót