Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Dorota Hryniewiecka-Firlej

Wiceprezydent Pracodawców RP od 2016 r., Prezes Zarządu Pfizer Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w Janssen-Cilag, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, następnie Kierownika Działu Lecznictwa Szpitalnego. W kolejnych latach pełniła kluczowe funkcje kierownicze w firmach Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r. wchodząc w skład Zarządu firmy Pfizer Polska. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Internal Medicine, jest też członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Global Innovative Pharma Business. W dniu 13 maja 2016 r. objęła stanowisko Prezesa Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Pełni także funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak Executive Club czy Business Centre Club. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa społecznie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnych. Posiada również wykształcenie muzyczne i zawsze znajdzie czas na grę na fortepianie. Odpoczywa słuchając opery. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów.

Powrót