Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Dariusz Bąk

Dariusz Bąk

Członek Rady Nadzorczej Gremi Media S.A.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2012 roku związany z grupą kapitałową Gremi a od roku 2014 Prezes Zarządu Gremi Media S.A. (wydawnictwo oraz grupa kapitałowa). Członek Zarządu Polskiej Izby Wydawców Prasy. Członek Rady Nadzorczej Compress S.A.

Gremi Media SA to czołowa grupa medialna w Polsce z unikatowymi tematycznie mediami ekonomicznymi i biznesowymi oraz internetowym portfolio dla profesjonalistów i menadżerów wysokiego szczebla. Największa platforma medialna w segmencie Biznes-Finanse-Prawo. Wydawca dzienników „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, oraz ich stron internetowych rp.pl i parkiet.com, które dostarczają bieżących informacji i zawierają treści specjalistyczne. Główne marki medialne to: „Rzeczpospolita”, „Parkiet”; „Bloomberg Businessweek”; „Magazyn Sukces”; Rzeczpospolita Plus/Minus”; „Uważam Rze Historia”.

Spółka holdingowa Gremi Media S.A posiada udziały kapitałowe w spółkach: Compress S.A.; eKiosk S.A.; Kancelarie RP Sp.z o.o; Fundacja Instytutu Myśli Ekonomicznej; Kariera.pl Sp. z o.o; MM Conferences S.A.

Dariusz Bąk był również związany z następującymi instytucjami: 2013-2016 Prezes Zarządu eKiosk S.A, 2012-2013 Wice-Prezes Zarządu/Dyrektor Komercyjny Presspublica/Gremi Business Communication; 2006-2011 Dyrektor Generalny/Dyrektor Marketingu Telepizza Poland Sp. z o.o; 2003-2006 Brand Manager/Marketing Manager Procter & Gamble/Wella Poland Sp. z o.o; 1999-2003 & 1993-1996 Global Product Manager /Marketing Manager Bayer AG/Bayer Sp. z o.o; 1996-1999 Dyrektor Operacyjny Tip Discount Polska (Metro Group AG).

Powrót