Zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych

- Zapowiadana podwyżka powinna obejmować wszystkie zakresy i rodzaje świadczeń, a tym samym wszystkie podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia - piszą Pracodawcy RP do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Pracodawcy RP wystosowali pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, apelując, żeby zapowiedziana podwyżka wyceny świadczeń została zrealizowana poprzez zwiększenie wyceny procedur we wszystkich zakresach i rodzajach świadczeń. Jest najprostsze rozwiązanie ponieważ obejmie wszystkich świadczeniodawców, niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy z NFZ posiada dany podmiot leczniczy.

***

Treść apelu można znaleźć tutaj.